Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Regulamin Ogólny PORTALU OX.PL


Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie informacje, w której opisaliśmy jak przetwarzamy Twoje dane i jakie prawa Ci przysługują. Znajdziesz go tutaj.
 


&1
Definicje


1. Portal OX to strona internetowa www.ox.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu
3. Pełnoprawny Użytkownik to Użytkownik, który jest zarejestrowany w Portalu.
4. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez użytkownika lub administrację do Portalu
5. Portal OX.PL jest zarządzany i prowadzony przez OX.PL sp. z o.o., z siedzibą w Skoczowie przy ul. Wałowej 3 (40-430 Skoczów) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365254, NIP:5482627940.
6. Administratorzy i Redaktorzy tworzą Redakcję Portalu.
1. Administrator to osoby wyznaczone przez właściciela Portalu.
2. Redaktor to Pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Administratora lub właściciela Portalu.

 

&2
Zasady korzystania


1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet
2. Wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji oraz szeroko rozumianej netykiety
3. Użytkownik powinien podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym pilnować czystości języka, jakiego używa zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
4. Użytkownik dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal.
5. Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
1. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
2. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
3. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
4. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
5. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
6. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
7. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
8. zawierają treści pornograficzne.
6. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji są usuwane.
7. Publikowane na stronach Portalu Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i Portal nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
8. Dodawanie Informacji do działów Forum, Galeria, Interaktywna Mapa, Ogłoszenia, Kontakt24 zarezerwowane jest dla Pełnoprawnych Użytkowników.
9. Dodawanie Informacji do działów Interaktywna Mapa, Galeria, Ogłoszenia, Kontakt24, Nekrologi jest dobrowolne i portal nie ponosi odpowiedzialności za poprawność dodanych danych – jednak będzie starał się, aby informacje dodane w tych działach były weryfikowane i zgodne ze stanem faktycznym.
10. Dodając Informację, grafikę czy zdjęcie lub inne dane o charakterze cyfrowym, użytkownik gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do informacji lub prawa do jej wykorzystywania. Przesłanie ich na adres redakcji oznacza, zgodę na jej nieodpłatne wykorzystanie przez redakcję.
11. Dodając Informację, Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Portalu adresu IP komputera, z którego dodano Informację oraz czasu dodania Informacji.
12. Dodawane przez Użytkowników Informacje są moderowane przez Administratorów.
13. Wszystkie opinie umieszczane jako Informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Informacjach nie są opiniami Portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

 

&3
Zasady korzystania z materiałów publikowanych na Portalu OX.pl


1. Wszelkie prawa do publikowanych materiałów tj. artykułów, grafik, zdjęć, materiałów video należą do Portalu OX - publikowanie ich bez zgody autora czy podania źródła jest zabronione
2. W niektórych przypadkach, niektóre prawa autorskie do publikowanych materiałów mogą należeć do osób trzecich, a Portal OX posiada zgodę na ich publikację.
3. Użytkownik przesyłając jakiekolwiek materiały redakcji wyraża zgodę na ich publikację, jednocześnie ceduje wszystkie prawa do tych materiałów na właściciela Portalu OX bezpłatnie.

 

&4
Rejestracja, Pełnoprawni Użytkownicy oraz rezygnacja z bycia członkiem Klubu Portalu OX


1. Rejestracja w Portalu OX jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, wiąże się ze wstąpieniem do Klubu Przyjaciół Portalu.
2. Użytkownik, dodając Informacje podczas rejestracji, gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.
3. Każdy Pełnoprawny Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze statusu "Pełnoprawny". Przez rezygnację rozumiana jest utrata przywilejów pełnoprawnego użytkownika. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres rezygnacja@ox.pl
4. Użytkownik podczas Rejestracji lub dodawania Informacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.
5. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie korespondencji od Portalu na podane przez siebie adresy rzeczywiste lub/i elektroniczne.

 

&5
Redakcja


1. Redakcja ma obowiązek:
1. dbać o dobry wizerunek Portalu OX
2. dostarczać i publikować aktualne Informacje o szeroko rozumianej tematyce Śląska Cieszyńskiego
3. moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
4. stale ulepszać funkcjonowanie Portalu,
5. dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.
2. Redakcja ma prawo do:
1. edytowania Informacji zawartych w Portalu
2. korzystania z adresów pocztowych w domenie www.ox.pl
3. Administrator i właściciel Portalu mają prawo do usuwania Informacji bez podania przyczyny.
4. Administrator ma prawo do:
1. wglądu do danych zapisanych w bazie danych Portalu
5. Redakcja z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 3 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności:
1. zmianę przepisów prawnych,
2. utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Portalu,
3. utratę praw do domeny lub istotną awarię sprzętu.
6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z Portalu;
2. za problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec,
3. niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu przez Użytkowników;
4. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
5. przerwy w świadczeniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Serwisu;
6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji i Właściciela Portalu
7. Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji Portal nie odpowiada
7. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.

 

&6
Ochrona danych osobowych


1. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby Portalu.
2. Redakcja dołoży wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w Portalu.
3. Na wniosek osób trzecich, wobec których w Informacji doszło do naruszenia prawa, Portal może udostępnić dane dotyczące Użytkownika, który dokonał niezgodnego z prawem dodania Informacji.

 

&7
Dane kontaktowe


Siedziba Redakcji:
OX.pl - Portal Śląska Cieszyńskiego
43 - 430 Skoczów
ul. Wałowa 3
tel. (0...33) 300 31 80

- Redaktor naczelny – 664 418 804
- Reklama – 33 477 01 91

Adresy poczty elektronicznej: redakcja@ox.pl
adres ogólny do redakcji poczta@ox.pl 
prywatnosc@ox.pl - uwagi dotyczące prywatności w OX.pl
galeria@ox.pl 
newsletter@ox.pl 

 

&8
Patronat Medialny


 
Oferta Patronatu Medialnego Portalu Śląska Cieszyńskiego www.ox.pl
OX.pl - Portal Śląska Cieszyńskiego
43 - 430 Skoczów
ul. Wałowa 3
tel/fax. (0...33) 851 36 51
 
www.ox.pl to najstarszy Portal Śląska Cieszyńskiego Jesteśmy źródłem wszelkiej informacji z regionu, o regionie i dla regionu. Cały czas pragniemy i rozwijamy się w kierunku obranym przez osoby odwiedzające naszą stronę i dzielące się z nami swoimi uwagami, spostrzeżeniami i pomysłami. Chętnie obejmiemy patronatem medialnym ciekawe imprezy i inicjatywy. Jeśli organizujecie koncert, wystawę, spotkanie, akcję społeczną lub jakiekolwiek inne wydarzenie skierowane do szerszego grona odbiorców - dajcie nam znać rozpropagujemy go z obopólną korzyścią.

Z naszej strony zapewniamy:
1. Umieszczenie zapowiedzi wydarzenia (opis, harmonogram, plakat, linki na stronę itp) w dziale „Wkrótce w Regionie".
2. Wyróżnienie tytułu zapowiedzi.
3. Opublikowanie artykułu.
4. Umieszczenie relacji lub foto-relacji z wydarzenia.
5. Najciekawsze akcje mają możliwość uzyskać emisję nieodpłatnej reklamy w formie graficznej (banner itp.).
6. Główny patron medialny: Jako główny patron medialny oferujemy i/lub stworzenie osobnego serwisu poświęconego wyłącznie danemu wydarzeniu (o adresie www.nazwaimprezy.ox.pl).
Ze strony organizatora oczekujemy:
1. Umieszczenia logo portalu www.ox.pl na wszelkich materiałach promujących wydarzenie (np. plakaty, afisze, ulotki, bilety, zaproszenia) oraz na internetowej stronie imprezy.
2. Zawarcie informacji o patronie medialnym portalu www.ox.pl w radiowych i telewizyjnych spotach reklamujących wydarzenie (w przypadku gdy takie są emitowane).
3. Zapewnienie możliwości ekspozycji materiałów reklamowych portalu (bannery, ulotki) w trakcie trwania imprezy.
4. Przekazywanie informacji słownej o patronie medialnym portalu www.ox.pl w zapowiedziach np. na scenie, odbywających się w trakcie imprezy.
5. W przypadku imprez biletowanych – darmowy wstęp dla redaktora/fotoreportera zajmującego się danym wydarzeniem – wydanie stosownej akredytacji
Powyższe opcje przedstawiają jedynie możliwości wzajemnej promocji oraz wymiany usług pomiędzy portalem www.ox.pl, a organizatorem wydarzenia. W zależności od specyfiki i rangi imprezy, ilości oraz jakości materiałów promujących imprezę, wzajemnie świadczone usługi regulowane będą odrębnymi ustaleniami

 

&9
Ustalenia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie tj. 25.08.2011.
3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
4. Podczas zakładania konta każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.